TAM DEMİRBAŞ SİSTEMİ

 

I- GENEL AÇIKLAMALAR

Program sadece amortisman hesaplamalarına yönelik olarak değil sabit kıymet yönetimi hedeflenerek hazırlanmıştır.  

Bu nedenle şifre kısıtlamaları yanı sıra hesaplamalara yönelik olmayan birçok bilginin olası ölçüde detaylı ancak kolaylıkla sisteme işlenebilmesi ve raporlanabilmesi hedeflenmiştir.

Program Vergi Usul kanunu ve muhasebe uygulama yönetmeliğine göre hesaplama yapabilmektedir.

II- SABİT KIYMETLER YAZILIMI İÇERİSİNDE ÇALIŞMA BİLGİLERİ

 

Program temel olarak yasal hesaplamalara ilişkin tüm parametreleri içermektedir. Hızlandırılmış, normal, binek otoları veya menkul, gayrimenkul niteliklerine göre hesaplamaları yapabilmektedir.

Maliye bakanlığınca saptanmış temel amortisman oranları sistem içerisinde hazır olarak yer almakta ve her zaman için kullanıcı tarafından değiştirilebilmekte ve/veya ekleme  yapılabilmektedir.

Firma bünyesinde yer alan tüm demirbaşlar tam anlamı ile istenilen ana ve ilişkili alt kriterlere göre tasniflenebilmektedirler.


Firma bünyesinde yer alan tüm departman ve personel istenir ise ilişkili olarak sisteme tanıtılabilmektedir.

Firma şubeli olarak çalışıyor ise tüm şubeleri sisteme tanıtılabilir.

Ayrıca firmanın çalıştığı tüm tedarikçi firmalar ve diğer genel çalışma mantıkları sisteme tanıtılabilir.


Firma yukarda açıklanan genel bilgiler çerçevesinde demirbaşlarını tüm detayları ile sisteme işleyebilir. Aynı faturada alınmış aynı nitelikli demirbaşlar tek kayıtta toplu olarak sisteme girilebilirler. Örneğin 100 adet personel ofis masası girişi tek kayıtta yapılabilir. Program daha sonra kısmi olarak departmanlar / şubeler arası transferlere, seri numaralı veya numarasız zimmete veya çıkışlara izin vermektedir.

Program kaydedilen bir demirbaş bilgisinin demirbaşın kendisi ve/veya eklentisi ve/veya finans gideri olduğu ayrımını alabilmektedir

Demirbaş girişi esnasında demirbaşın ve/veya demirbaşın alımına olanak sağlayan belgenin resmini doğrudan demirbaş kodunun içine yükleyebilir ve / veya kayıt anında demirbaşın zimmetlenerek teslimi söz konusu ise derhal zimmet işlemi yapabilir veya sigorta bilgilerini girebilirsiniz.

Amortisman hesaplarınızı toplu olarak (her bir demirbaşın tabi olduğu kriter farklılık gösterebilir) tek tuşla yapabilirsiniz.

Yapılan hesaplamaları tamamen istediğiniz içerik (raporlanacak kolonları dahi kendiniz seçerek) ve kapsamda raporlayabilirsiniz.

 

 

Demirbaşlarınızı departman ve/veya şubeler arasında istediğiniz gibi transfer edebilirsiniz. Program transfer işleminden sonra yeni yerdeki kodları kendisi üretir ve her yer için hesaplama kaldığı noktadan otomatik olarak devam eder.

 

 

Demirbaşlarınızı istediğiniz nitelikle (Ör: imha, satış vb) sistemden çıkabilirsiniz. Program kalan miktarların hesaplamalarına kaldıkarı noktadan otomatik devam edecek ve çıkış raporlarını istediğiniz niteliklere göre üretecektir.

 

Demirbaşlarınızı istediğiniz personelin üstüne seri numarası ile veya seri numarasız olarak zimmetleyebilir, zimmeti iade alabilir, her türlü zimmet raporunu istediğiniz kriterlere göre çekebilirsiniz.

Sigortalamış olduğunuz demirbaşların poliçe kayıtlarını sisteme girebilir istediğiniz şekilde raporlarını alabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Tam Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 2018