MATBAA ERP SİSTEMİ

 

TAM MATBAA ERP SİSTEMİ


Program tamamen kullanıcı tanımlı olarak sektör/firma özelliklerine göre yönlendirme planlama, fiili üretim aşamalarını icra edebilecek tarzda hazırlanmıştır. TAM matbaa erp sistemi bir süreci teklif aşamasından başlayarak teslimata kadar yönetecek içeriğe sahiptir. Program aşağıda belirtilen tüm işlevleri yerine getirirken son derece gelişmiş bir dokümantasyon/belge print yapısını da içermektedir.

Program temel olarak ;

Ana adımlarının altında;

 

 

II- PROGRAMLARIN DETAY  İÇERİĞİ

II.1 ERP bölümü

II.1.1 ERP bölümü temel parametreleri

Programın aşağıda çok genel verilen içeriğinin icra edilebilmesi için sektörünüze / kurumunuza özgü bazı temel verilerin bir kez (her zaman değiştirilebilir, ekleme yapılabilirler) tanıtılmaları gereklidir.

 

II.1.2 Teklif hazırlama


II.1.3 Sipariş

II.1.4 Planlama 

II.1.5 Üretim emirleri / üretim

II.2 Fiili üretim sonrası süreçler 

II.2.1 Satış / sevk işlemleri (barkodlu el bilgisayarları ile çalışma opsiyondur)

II.2.2 Fiili satış süreçleri icrası için kullanılan cari bilgileri / cari işlemler
Not: Aşağıda belirtilen müşterileriniz için yapılabilecek tüm detay tanımlama, özellik ve olanaklar tedarikçileriniz içinde geçerlidir.

II.2.3 Stok tanımları

II.2.4 Hizmet tanımları


II.2.5 Çek senet işlemleri

Çek, senet kayıtları  tüm detayları ile yapılabilir. Bir başka deyişle çek no, bankası, portföyü, ciranta vb bilgiler cari muhasebe işlemleri sırasında doğrudan açık hesabın üzerinde işlenebilirler. Hatta bir çek ve/veya senedin parçalı olarak tahsil edilmesi dahi söz konusu olabilir. Bu durumda program adeta tek çekin carisini tutabilmektedir. Bu adımda çek ciroları, karşılıksız çekler, vb tüm işlemler icra edilebilirler.

II.2.6 Kasa hareketleri

Genellikle bir cari muhasebe hareketinden bağımsız olarak yapılan ödeme veya tahsilatlar için kasa defteri mantığında son derece hızlı ve basit olarak işlemler icra edilebilir. Ör: Kargo firmasından gelen paket ödemesi hemen bu adımdan makbuz karşılığı yapılabilir veya bir personelin avans geri ödemesi hızla bu adımdan alınabilir. Bu adımda ayrıca banka defterleri vb. kayıtlarda tutulabilir. Yine kasa adımından bir cari muhasebe kaydı yapılabilir veya cari muhasebe adımından yapılan bir tahsilat veya ödeme otomatik olarak kasa hareketlerine yansır. Bu nedenle günlük devir bakiyeli olarak nihai kasa defterleriniz çekilebilir. 

II.3 Raporlama işlemleri  

Yukarda açıklanan tüm işlemlere ait tanımlanabilir ve/veya standart raporlar sistem içerisinde yer almaktadır. Sistemde yar alan ve/veya kullanıcı tarafından tanımlanan tüm raporlar Excel ortamına tek tuşla aktarılabilirler.

II.4 Muhasebe entegrasyonu   

Yukarda açıklanan tüm işlemler tamamen kuruluş prensiplerine uygun olarak TAM muhasebe yazılımına entegre edilebilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Tam Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 2018